Rechtsbijstand

Samen in een polis BA privé-leven, BA auto of in de brandverzekering. Of in alle onafhankelijkheid in een volledig aparte polis.
Dit is de moeilijkste keuze want een rechtsbijstandverzekering hebt u echt nodig!
Waarom? U hebt rechten…
Maar wat doet u als:

  • Uw voertuig door een ernstig verkeersongeval ‘Total verlies’ is of u zware lichamelijke letsels oploopt?
    • U verwacht toch de volledige schade vergoed te krijgen?
  • U aansprakelijk gesteld wordt voor een schade die niet uw schuld is?
    • U wil hiervoor toch niet betalen?
  • -U door het parket vervolgd wordt omdat u te snel reed?
    • Hoeveel gaat uw verdediging kosten?

Bij wie kunt u aankloppen om juridische geschillen op te lossen?
U stapt naar uw verzekeringsmakelaar die dan de hulp inroept van uw verzekeraar Rechtsbijstand.

Wat doet de verzekeraar Rechtsbijstand?
De juristen onderzoeken grondig uw dossier en geven advies. De verzekeraar Rechtsbijstand zal efficiënt streven naar een oplossing en zal met de tegenpartij onderhandelen om een minnelijke regeling te krijgen. Meestal vindt de verzekeraar zelf een oplossing voor u maar soms komt er een rechtbank aan te pas. Dan betaalt de rechtsbijstand de kosten.