Care Invest : een andere manier om te investeren in immobilien

Met Care Invest, innoveert Generali met een anti-crisis spaaroplossing, een investering in immobiliën in de rusthuissector, 100% Belgisch. Drie manieren om te sparen: pensioensparen, langetermijnsparen en niet-gefiscaliseerd sparen.

De vergrijzing, het verdwijnen van opvang in gezinsverband, een stijgende levensverwachting: drie aanwijzingen dat er toekomst zit in de Care Invest-spaarformules. En daarbovenop kunt u rekenen op de expertise van Generali, een groep die 28 miljard euro aan vastgoedactiva bezit, verspreid over de hele wereld.

Voortbouwend op hun ervaring in de immobiliënsector investeert Generali in een veelbelovende markt die niet onderhevig is aan conjunctuurschommelingen. Vandaag bezit Generali 5 rusthuizen.

invest

Alle indicatoren wijzen immers in dezelfde richting : de groeiende vraag naar rusthuizen biedt een unieke opportuniteit om veilig te sparen met een hoog rendement. Bij het berekenen van het rendement wordt er rekening gehouden met de geïndexeerde huurgelden en de evaluatie van de investering (gronden en gebouwen). Uw spaargeld is met andere woorden beschermd tegen de inflatie.

Care Invest praktisch

  • Geïndexeerde huurgelden en evolutie van de vastgoedwaarde
  • Beschermd tegen de inflatie
  • Driemaandelijkse herwaardering van het fonds
  • Maandelijkse stortingen vanaf € 50
  • 3 spaarformules : pensioensparen, langetermijnsparen en niet-gefiscaliseerd sparen
  • Uitzonderlijke intekenperiode komende 3 maanden : Care Invest Single Premium, voor een belegging zonder spaarverplichting.

Wilt u graag persoonlijk advies?

Wij hebben staan als fiscale experten altijd voor u klaar, maak gerust een afspraak voor een investering op met een helder uitleg.