Beleggen

Als makelaar voor de grootste en stabielste verzekeringsmaatschappijen in België en de Benelux kunnen wij een spectrum aan beleggingen voorstellen.
Wij doen eerst een screening van de markt en stellen u dan enkele formules naargelang uw beleggingsprofiel voor. Als verzekeringsmakelaar houden wij altijd uw veiligheid, fiscaliteit en succesieverhaal in het achterhoofd.
En omdat elk verhaal uniek maken wij tijd voor u.

  • In een eerste gesprek doet u uw wensen en situatie uit de doeken.
  • In een tweede gesprek leggen wij uw mogelijkheden op tafel en adviseren wij in de verschillende formules.
  • In een derde (eventueel aansluitend) gesprek sluiten we het contract af en leggen het nogmaal glashelder uit.

Hieronder alvast al enkele basisbegrippen.

De Tak 21 verzekering: een spaarverzekering

De tak 21-verzekering (ook wel spaarverzekering genoemd) is een spaarproduct op middellange of lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract. Het geld dat u spaart met een tak 21-verzekering, krijgt dan ook de naam “premie”, zoals bij andere verzekeringscontracten.
Het belangrijkste kenmerk van een tak 21-verzekering is dat ze u grote zekerheid geeft over uw spaargeld en over wat het u zal opleveren.

De Tak 23 verzekering: een levensverzekering

tak 23-levensverzekering: een levensverzekering gekoppeld aan meer risicovolle beleggingsproducten. Ze bieden een mogelijk hoger rendement, maar zonder enige garantie.

De Tak 26 verzekering: een levensverzekering

Tak 26-product is in feite een kapitalisatieverrichting, geen echte verzekering dus. Er is namelijk geen verzekerde, geen verzekerd risico, geen begunstigde,…
Het kapitaal dat u inlegt, is volledig gewaarborgd. Daarop wordt ook nog een vast rendement gewaarborgd. Het rendement dat u wordt geboden bij aanvang, geldt tot het einde van het contract.

Daarnaast is er ook een winstdeelname. Deze is afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar bij wie u de polis onderschreven hebt.
Tak 26-beleggingen zijn dus uiterst zeker. De winstdeelname kan u zien als een extra kers op de taart.